header3

Welkom bij NASCO

Noordelijke Assuradeuren Combinatie is specialist op het gebied van inkomensverzekeringen en verzuimmanagement.

Wij bieden deskundige en innovatieve dienstverlening rond verzuimverzekeringen en het daarmee samenhangende verzuimmanagement. Hiertoe werken wij intensief samen met het professionele intermediair.

Werkgevers zien meer en meer de werknemers als het menselijk kapitaal van hun bedrijf of organisatie. De continuÔteit van de bedrijfsvoering is in veel gevallen voor een belangrijk deel afhankelijk van de inzetbaarheid en de kwaliteiten van de werknemers.

Het kunnen sturen op deze inzetbaarheid, het weten wat de oorzaken kunnen zijn van uitval en de juiste interventies kunnen toepassen om de inzetbaarheid te herstellen zijn belangrijke onderdelen van het verzuimmanagement.

Uiteindelijk zijn er dan nog financiŽle risicoís welke samenhangen met ziekte van werknemers. Deze risicoís kunt u verzekeren door te kiezen voor een maatwerk verzuimoplossing van de Noordelijke Assuradeuren Combinatie.