header3

Assurantiekantoren

Wij hebben met verschillende assurantiekantoren een samenwerkingsverband. Deze kantoren bieden onder meer onze verzekeringsproducten aan, maar kunnen ook gebruik maken van onze backoffice.

Hieronder kunt u zien met welke kantoren wij samenwerken:

  • Wind Financieel Advies BV
  • ArboAnders Verzuim & Verzekering

Graag willen wij u nader informeren omtrent de (on)gebondenheid met deze bemiddelingsbedrijven.

Wij werken nauw samen met deze financieel dienstverleners. Zij hebben ervoor gekozen om hun advies op basis van ongebonden selectieve bemiddeling voor u uit te voeren. Dat wil zeggen dat zij met geen enkele aanbieder productieafspraken hebben, maar toch niet met alle aanbieders zaken doen. Periodiek beoordelen zij de producten van aanbieders in verhouding tot de prijs en de kwaliteit van het product en de dienstverlening. Op basis van deze beoordeling maken zij een selectie van de aanbieders welke zij in haar adviezen betrekken.

Indien een verzekering op goede voorwaarden en een concurrerende premie tot stand kan komen bij Nasco zullen zij de verzekering bij voorkeur onderbrengen bij ons volmachtbedrijf. De voordelen hiervan:

  • Door zeer korte lijnen met de binnen het volmachtbedrijf geselecteerde verzekeraars kunnen wij u onder andere het voordeel bieden van snelle en toch persoonlijke afwikkeling bij acceptatie en schade.
  • Met deze werkwijze houden wij de regie in eigen hand.

Hoewel wij het volmachtbedrijf en onze functie als bemiddelaar in afzonderlijke rechtspersonen uitoefenen, is er geen volstrekte taakscheiding. Een taakscheiding zou immers de door ons beoogde efficiency-voordelen schaden. Het kan voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als bemiddelaar. Ter voorkoming hiervan hanteren wij enkele regels:

  • De feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
  • Indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan kan de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen worden gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.